Greta één van de vrouwen van de vernieuwing

Greta, ze heeft het in zich, daar twijfel ik niet aan!

WIJ leren nu allemaal een les, leren van een tiener, deze keer ook met autisme.

En dat is nieuw en zo vernieuwend blijkbaar dat ze nu een prijs gaan krijgen!

Wat wij ook leren is de jeugd met andere ogen te ‘moeten’ gaan bekijken!

En dan daarbij nog de vrouwen – de nieuwe vrouwen – van Europa en dan nog in een thema dat we altijd stiefmoederlijk behandeld hebben – het klimaat –

Hoeveel uitroeptekens kon ik in deze tekst zetten hé!

Veel!

Het zegt heel veel over ‘hoe we omgaan met’ de kinderen van vandaag – de volwassenen van morgen – en – hoe de vernieuwing- niet alleen aan de grote klokken gaat hangen om alle hoofden te laten tuuuuuuuten, en aan bomen gaat hangen tot de bomen uiteindelijk een krak laten – storm in de kruin van vele hoge bomen – en gaan luisteren naar de boodschappen van de jeugd van tegenwoordig!

Het zegt veel over hoe we vernieuwing moeten bekomen, helaas onder druk….
Maar een humane druk – niet politiek – niet met smeergeld – en zeker niet met subsidies!

Wel op deze manier kijk ik hoopvol naar de toekomst!

En Greta, ja hoor je bent nog jong, maar je krijgt zoveel bewondering voor wat je kan bekomen en nog gaat vernieuwen!

Dankjewel!

http://time.com/5551172/climate-greta-thunberg-nobel-nominated/?fbclid=IwAR0MsDs9nN1OFbbzr2gyabzfgtKIz9lnd3RFAk58_ltYEFN3vBcQgWEeqlo

Wat is autisme?

 

het is toch nog steeds moeilijk om uit te leggen wat autisme is.
ik worstel wel eens met het woord ‘spectrum’ omdat de mensen het dan bekijken als – iedereen heeft iets van autisme –
ik kan dat zeker begrijpen, en ik denk dan, ja maar…
maar dat zegt veel over mij, ik ben een detaillist en wil graag nuance aanbrengen en ook de details beschrijven van dat wat goed – zelfs beter gaan met autisme – en wat minder goed gaat met autisme en zelfs ook dat wat f*cking slecht gaat met autisme …
ik ben persoonlijk voor realiteit ! hoe is het – leven met autisme -.
en dit is dus een goeike!

Luisteren

Luisteren,
één van de belangrijkste ‘dingen’ in ons leven.
tevens één van de moeilijkste ‘dingen’ in ons leven.

altijd zit er een ‘oordeel’ in, dat is menselijk en begrijpelijk, maar dat is net de kunst om dit weg te laten.
altijd is er een ‘intentie’ is de intentie goed en het oordeel weggelaten, dan kan je beginnen te luisteren.

stel dat er ook nog een vooroordeel is, toch ergens tijdens een gesprek, dan is het ‘luisteren’ eraan voor de moeite…

ook dat laat je beter thuis als je wil luisteren.

ik als persoon heb zoveel verhalen, heel veel verhalen, die ogenschijnlijk – van de hak op de tak springen – natuurlijk ik heb ass ! – maar als je goed kan en natuurlijk ook wil luisteren, ga je horen wat de boodschap is, wat de waarde is, wat de bedoeling is en wat de filosofie erachter is.

tijd nemen om te luisteren is niet in euro’s te meten, tijd is dan goud waard, en dat is waarvoor ik leef!

ik wil graag luisteren naar uw verhaal, en graag deel ik het mijne.

dit plaatje komt uit een prachtige theorie die ik volg en zelf intens heb gevolgd met veel dankbaarheid. de theorie heeft me veel zelfkennis gegeven en heeft me ook gevormd tot wie ik ben geworden.

ik wil dit plaatje graag delen, omdat we nu in één van de drukste perioden in het jaar zitten, en vele nu voelen – het is bijna niet of toch nog wel – uit te houden…

vertel uw verhaal, maar luister ook naar iemand anders zijn verhaal.

het geeft uw hart een sprongetje en maakt het hart van iemand anders mee voller in de liefde van elkaars leven!

@ project zee vrouwen in de toekomst
@ april Autism Awareness Month

Luisteren in een kunst dat weten we echt luisteren doe je met een open mind een open hart omdat je écht wenst te luisteren naar een belangrijk verhaal (2)

Reguliere school kiezen of toch type 9 ?

Ik krijg dikwijls de vraag, wat denk jij over het onderwijs van iemand met autisme?
Ik ben daar heel voorzichtig mee, omdat de mensen die het me vragen niet het kind of de persoon zijn waarvoor de vraag is gesteld, en uiteraard ik ben absoluut geen onderwijs specialist – een vriendin van mij wel – wat een geluk…
Maar wat ik wel weet na een paar jaar onderwijs van mijn zoon in het reguliere onderwijs en mijn persoonlijke ervaring met het onderwijs kan ik alleen maar vanuit mijn eigen ervaring spreken en heb ik zelf een genuanceerder beeld voor mezelf gemaakt.
Het beeld dat ik voor mezelf – na een hele slopende en moeilijke periode – heb gemaakt is;
1 ) – Kijken wat de noden zijn in de school nu en in het verleden –
Denk dan goed aan de context en praat veelvuldig met mensen die in het onderwijs staan, buiten de clb’s en zorgteams van de school waarin je kind nu zit – vanwege een nieuwe kijk op de omstandigheden –
2 ) – Kijk naar je kind thuis en in de school –
Wat is het gedrag van je kind buiten de schoolomgeving?
Hoe is zijn gedrag als hij thuis komt, bij familie op bezoek gaat, …
Dit is een moeilijke topic omdat je als ouder heel sterk in je schoenen moet staan om dat – ook te vermelden op de school waar je kind gaat –
3 ) – Ga na met je kind waar de moeilijkheden zitten op school – en bij thuiskomen van de school –
Vanuit je kind ga je aanwijzingen kunnen ‘horen’ dat voor het kind van belang is. – natuurlijk vertaal dit naar de taal die je volwassenen constructief kunnen verstaan –
Hier is het belangrijk dat je de intelligentie van je kind ook probeert te ‘polsen’ …
!!!
Ook hier is het belangrijk om met verschillende partijen buiten de school te gaan praten – een behandelende vertrouwenspersoon en een arts kunnen al heel veel doen!
4 ) – Ga niet zomaar uit van de lijst scholen die je in handen hebt gekregen van het zorgteam dat die scholen gepast zijn voor u en uw kind.
Hier is het heel belangrijk dat je je hart ook laat spreken!
Als ouders kennen jullie uw kind het beste.
Dit is zeer waardevol voor zowel u als uw kind – uw kind heeft het meeste vertrouwen in zijn ouders ! –
Natuurlijk – ga naar de scholen kijken, vraag specifieke vragen die u als ouders bezig houden – natuurlijk is het van belang om al wat achtergrond info te hebben hoe uw kind optimaal kan functioneren in de school en in het gezin – info over wat autisme is voor uw kind is hele belangrijke info voor u als ouders en voor de scholen die je gaat bezoeken!
Kunnen ze beperkt ingaan of niet ingaan op de noden van uw kind, denk dan goed na!
5 ) – Stel open vragen!
Van zodra je beslist hebt van een school als ouders ga ook zeker 1 of meer keren langs met je kind.
Jij gaat er niet naartoe, je kind gaat er naartoe!
Geef kinderen ook een stem, vriendjes missen is toch wel belangrijk voor het welzijn van uw kind!
Wanneer het kind er zich niet zo best voelt – er is geen klik met de school, zoek dan verder, omdat vertrouwen hebben voor ass kinderen uiterst belangrijk is.
6 ) – Voorzie een verwerkingstijd !
Voor ouders maar ook voor het kind!
Vanuit het gewone onderwijs naar een ander type onderwijs gaan is voor mensen een bijzondere stap, deze is dikwijls onderhuids de zelfde als bij het horen ven de diagnose.
Het verwerken is belangrijk! Voel zelf goed na en reflecteer goed als ouders bij elkaar of het goed voelt bij beide deze stap.
De ouders moeten zich ook goed voelen bij de school van keuze.
7 ) – Alles kan nog veranderen!
Een kind met autisme maakt meestal groeisprongen waardoor het één dat toen de keuze mee heeft bepaald nu ineens sterk is vooruit gegaan, dan is het herbekijken een goede optie!
– Je moet een clb verslag hebben als je je kind naar het bijzonder onderwijs wil laten gaan.
Het verslag van het clb is van zeer groot belang – IN VLAANDEREN – de beoordelingen van het clb en de motivering om ‘het kind’ naar het bijzonder onderwijs te laten gaan is sterk bepalend voor het zorgteam, zowel in een reguliere school als in een bo type 9.
Het clb verslag is een aanwijzing – een tijdsbeoordeling – op het moment zelf!
Het clb verlag is een aanwijzing geen vastgestelde opmeting of diagnose!
Alles kan veranderen!
8 ) – Je kan niet ‘kijken’ in de scholen die je bezoekt hoe ze werkelijk met bv autisme omgaan, welke kennis ze hebben in het onderwijsteam, welke competenties zorgteams hebben, hoe hun schoolbeleid is rond – hoeveelheid kinderen met een diagnose –
Ik ga even heel eerlijk zijn, niet elke school staat open voor kinderen met autisme!
Het tellen van de hoeveelheid ingeschreven leerlingen telt heel dikwijls door bij scholen, dat bepaald de zorg voor uw kind niet!
NOOT – ik ken bitter weinig van het M decreet – ik heb het geleerd door vorig jaar in die mallemolen terecht te komen en veel te praten met mensen die wel iets en soms veel van het toenmalige M decreet wisten, en dan nog vooral gericht op de noden van onze zoon toen –
9 ) – De kennis en de praktijkgerichte aanpak van een school is het succes in de school en thuis!
Ook scholen in het reguliere onderwijs met een goed en doordacht zorgbeleid hebben wel wat kennis in huis over autisme! – ok het zijn waarschijnlijk witte raven in het onderwijslandschap – maar ze zijn er!
Je kan dat uit hun visie halen, maar nog beter is een afspraak maken met de directie en ook met iemand van het zorgteam.
Zorg dan ook dat je als ouder achtergrond hebt over autisme in het algemeen, met als pluspunt de aanpak voor je kind in verband met zijn zichtbare en ‘on’zichtbare kenmerken van zijn autisme.
Door gerichte vragen te stellen kan je goed waarnemen in hoeverre een school kennis heeft van autisme.
Nog beter is om het te gaan vertellen in je vriendenkring, ook aan je arts(en), iedereen kent wel een leerkracht, en zo kan je misschien wel in een gepaste school terecht te komen!
10 ) – De schoolkeuze en de inschrijving zijn 1 stap, de opvolging in de school is zeer belangrijk!
Je weet als ouders dat je – het niet aan de school of de gepassioneerde – leerkracht moet ‘overlaten’…
Als de school voelt dat jij als ouder de opvolging van je kind ter harte neemt – en dat er zelfstandig ook nog extra zorgbesteding plaats vindt – dan is de afstemming zeer zeer belangrijk!
Dat bepaald het succes van alles!
Wat is nu het grote verschil – het reguliere onderwijs en het bijzonder onderwijs in het kort?
– in het bijzonder onderwijs staat er een heel zorgteam klaar – in een reguliere school ook maar minder ‘intens’ dan in het bijzonder onderwijs – dat is het grootste verschil!
Ik schrijf dit lange artikel vanuit mijn hart.
Wij hebben heel veel geluk gehad en wij zijn er als ouder enorm dankbaar voor dat we zeer goed aangepast onderwijs hebben gevonden voor de zoon.
Persoonlijk – ik met mijn autisme – had in zulke school niet op mijn plaats gezeten…
Je ziet het is voor ieder kind verschillend, de school zit mee in de opvoeding van je kind!
Een belangrijk onderdeel in het leven van een gezin.
Dankjewel voor de gepassioneerde leerkrachten en advies gevers die we hebben mogen ontmoeten, en nu nog ontmoeten!
Dankjewel voor uw tijd om dit te lezen!